Skip to main content

BENG

BENG regelgeving voor nieuwbouw

Vanaf 1 januari 2021 is het wettelijk verplicht om bijna energieneutraal te bouwen (BENG). Voor het berekenen van de energieprestatie nemen we afscheid van de EPC en gaan we over naar drie energieprestatie-indicatoren:

1) De energiebehoefte-indicator in kWh/m2 (BENG-1)

De energiebehoefte is een maat voor de energiezuinigheid van het gebouw zelf. Het gaat daarbij om de energiebehoefte voor zowel verwarming als koeling, onafhankelijk van de installaties. Naast thermische isolatie hebben zaken als zon-oriëntatie en kierdichtheid daar invloed op. Er wordt ook rekening gehouden met een vaste hoeveelheid ventilatielucht.

2) De primaire fossiele energie-indicator in kWh/m2 (BENG-2)

De hoeveelheid primaire fossiele energie is het best voor te stellen als de energie-inhoud van de oorspronkelijke brandstof, bijvoorbeeld in de elektriciteitscentrale.

3) Het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG-3)

In het aandeel hernieuwbare (duurzame) energie telt niet alleen directe opwek mee, zoals in zonnepanelen of –collectoren, maar ook het gebruik van omgevingswarmte uit bijvoorbeeld de bodem of de lucht via een warmtepomp.

Een lage energiebehoefte (BENG 1) is een randvoorwaarde voor een robuust energieconcept. Het is logisch om hier apart naar te kijken vanwege het verschil in levensduur van gebouw en installaties. Gedurende de levensduur van het gebouw worden installatie-componenten immers een aantal malen vervangen. Onafhankelijk van die opwekking is dan een beperkte energiebehoefte verzekerd.

Een ander opvallend verschil met de EPC is dat de indicatoren zijn gekoppeld aan een concrete grootheid: kWh/m2 voor BENG 1 en BENG 2 en een percentage voor BENG 3. Let er op dat het niet gaat om de kWh zoals we die op de elektriciteitsmeter aflezen, maar om de thermische energiebehoefte bij de eerste indicator en om de hoeveelheid primaire fossiele energie bij de tweede.

Definitieve BENG-eisen 1 januari 2021

Bij de definitieve BENG-eisen en grenswaarden is gekeken naar de kosten-batenverhouding en de stand van de techniek. Bovendien is rekening gehouden met de terugkoppeling uit de praktijk, zoals voor zeer kleine gebouwen of hoge gebouwen.

De eis aan BENG-1 is afhankelijk van de verhouding tussen het oppervlak van de gebouwschil (Als) en het verwarmd vloeroppervlak (Ag) (behalve voor de gebruiksfunctie gezondheidszorg met bedgebied). Hierdoor ontstaat er een differentiatie: bij een gebouw dat minder compact is, geldt een hogere grenswaarde voor de energiebehoefte.

Daarnaast geldt nog een toeslag van 5 kWh/m2.jr op het max. voor BENG-1 voor grondgebonden woningen en woongebouwen met een lichte bouwconstructie (vb. hout- en staalsketelbouw).

Voor de berekeningen is door NEN de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 ontwikkeld (zie website van NEN). Diverse softwareleveranciers bieden reeds rekenprogramma’s voor de dagelijkse praktijk. Ook wordt vanaf 1 januari 2021 een eis van kracht om de temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen te beperken middels een grenswaarde voor TOjuli. Dit indicatiegetal volgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA8800 en wordt gesteld op max. 1,0.

TOJuli zomercomfort

TOjuli staat voor “Temperatuuroverschrijdingsindicator juli” en is een indicator die wordt gebruikt bij het beoordelen van het risico op oververhitting in gebouwen tijdens de zomermaanden. Het heeft invloed op de BENG-berekening (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Het effect van TOjuli op je BENG-berekening is dat het de energiebehoefte voor koeling beïnvloedt. Een hogere TOjuli-waarde geeft aan dat er meer risico is op oververhitting en dus een grotere behoefte aan koeling in het gebouw. Dit kan leiden tot hogere energieconsumptie en dus invloed hebben op de BENG-indicator voor energieprestatie.

Orcon ventilatiesystemen en TO-juli

Ook Orcon ventilatiesystemen hebben invloed op de TOjuli. Zoals de bypassregeling waardoor het mogelijk is om in de zomersituatie, in de nachtelijke uren, met koudere buitenlucht de woning te ventileren. En ook koudeterugwinning waarbij de warme buitenlucht in de zomer wordt afgekoeld door de koude binnenlucht.

Boost je BENG-score met Orcon & Atlantic

Sinds 2021 is het wettelijk verplicht om bijna energieneutraal te bouwen, afgekort BENG. De BENG-norm voor nieuwbouwwoningen wordt constant aangescherpt. De juiste binnenklimaat technieken kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de woning, om zo de BENG-score te verhogen.

De HRC SmartComfort balansventilatie van Orcon en de Alfea R32 all-electric warmtepomp van Atlantic scoren beide hoog in BENG. Zo is de HRC Balansventilatie de energiezuinigste in zijn klasse en is de Alfea warmtepomp testwinnaar in de NTA 8800. Samen vormen ze een sterke totaaloplossing met de beste bijdrage aan BENG2 en BENG3 projecten.

Bekijk hier de Alfea warmtepomp

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies

Hit enter to search or ESC to close

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Fout: Contact formulier niet gevonden.